Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša počeo sa isplaćivanjem zaostataka

Nakon što je bivša uprava Fonda opteretila proračun sa 750 milijuna kuna obveza nesmotrenim ugovaranjem projekata energetske obnove, Vlada Republike Hrvatske je Fondu za zaštitu okoliša odobrila korištenje prekoračenja po transakcijskom računu. Odobrenje se odnosi na razdoblje od godine dane kako bi Fond održao tekuću likvidnost.

Fond će u suradnji sa Hrvatskom poštanskom bankom isplatiti zaostatke tijekom rujna. Građani i poduzetnici će tako dobiti sredstva koja im ugovorom pripadaju.

Više o odluci možete pročitati i na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.