bespovratna sredstva - energetska obnova zgrade

Najava natječaja: bespovratna sredstva za energetsku obnovu i OIE u višestambenim zgradama

Na internet stranici  eu-projekti.info objavljena je najava natječaja za provedbu energetske obnove i poticanje OIE u višestambenim zgradama.

Natječaj bi trebao biti objavljen 31. ožujka 2016. godine, a ukupna predviđena sredstva iznose 684.000.000 kuna.

Cilj ovoga natječaja je smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama.

Prihvatljve aktivnosti:

  • provedba programa energetske obnove zgrada (javne i stambene), promicanje cjelovite obnove, uključujući povođenje energetskih pregleda, energetsko certificiranje, izradu projektne dokumentacije, poticanje sklapanja ugovora o energetskom učinku i provođenja mjera obnove poput zamjene starih prozora novima, zadovoljavanje minimalnih zahtjeva u pogledu toplinske izolacije, rekonstrukcija/ugradnja sustava za grijanje/hlađenje, uvođenje razdjelnika topline, ugradnje dizalica topline itd.;
  • ugradnja pametnih brojila, pružanje točnih povratnih informacija u vezi s neposrednom potrošnjom energije, uvođenje sustava upravljanja energijom u domaćinstvu, uključujući razne mogućnost bežične komunikacije (za pametno mjerenje) koji pridonose posebnom cilju dopuštajući korisnicima pažljivije, učinkovitije i ekonomičnije korištenje i upravljanje izvorima energije;
  • mjere kojima se promiče gradnja zgrada gotovo nulte energije, čime bi se postupno postigla radikalna promjena u načinu na koji se energija koristi u građevinskom sektoru;
  • promicanje korištenja obnovljivih izvora energije u svim kategorijama zgrada (zgradama javnog sektora i stambenom sektoru) primjerice ugradnjom sustava za solarno grijanje, toplana na biomasu itd., visokoučinkovita kogeneracija na bazi obnovljivih izvora energije, time zamjenjujući konvencionalno korištena goriva i pružajući stabilne i sigurne neovisne izvore energije, što je od izrazite važnosti u slučaju zabačenijih područja;
  • aktivnosti povezane s upravljanjem, edukacijom i komunikacijom: pomoć u uspostavi kapaciteta za provođenje mjera energetske učinkovitosti u općinama/županijama, priprema planova energetske učinkovitosti na regionalnoj/lokalnoj razini, uvođenje IT–programa za kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije, radionice za širu javnost, edukacija energetskih savjetnika, promotivne aktivnosti (materijali za informiranje, brošure, reklame).

Kontaktirajte nas ukoliko želite saznati više o energetskoj obnovi Vaše zgrade – info@k-tim.hr