energetska obnova javnih zgrada

Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.
Jedan od interesantnijih poziva je i zasigurno :
1. Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.
2. Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020. – Zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga do travnja 2016.

Cilj poziva : Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva: Za ovaj Poziv osigurano je 4.500.000,00 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 5.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 200.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti:
1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i izrada elaborata.

2. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA:
– Obnova ovojnice zgrade
– povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog ili hlađenog dijela zgrade, prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, krovova
– Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava
– Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE – Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
– Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
– Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

-Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu.
– Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
– Aktivnosti tehničke pomoći u provedbi projekta
– Troškovi energetskog pregleda i izrade certifikata nakon provedene energetske obnove
– Pružanje usluga stručnog nadzora građenja
– Pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta