legalna gradnja

Edukativna kampanja: Gradite legalno, spavajte mirno!

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pokrenulo je edukativnu kampanju “Gradite legalno, spavajte mirno” s ciljem educiranja najšire javnosti o vrijednosti prostora i potrebi njegove zaštite.

“Ovom kampanjom želimo hrvatsku javnost dodatno ojačati u uvjerenju kako se jedino zakonita gradnja isplati i osim pravne sigurnosti, kao važnog cilja zakonite gradnje, naglasiti i drugi jednakovrijedan cilj, a to je očuvanje hrvatskog prostora. Koliko je hrvatski prostor dragocjen nije potrebno posebno elaborirati, te je stoga i njegova zaštita jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Osvještavanjem važnosti zakonitog građenja stvaraju se pretpostavke za ostvarenjem tog strateškog cilja kojeg će se dalje oživotvoriti vrsnoćom prostornoga planiranja i drugim strateškim gospodarskim i drugim odlukama koje ćemo kao društvo i država donositi.”