energetska-obnova-javni-sektor

Energetska obnova i korištenje izvora energije u zgradama javnog sektora

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga tijekom IV. kvartala 2017 sa ciljem podupiranja provedba mjere energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Prijavitelji:

  • Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti

Svrha Poziva:

  • Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove
  • Korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbu energetske obnove rada javnog sektora u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne  (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove i vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična  djelatnost, muzejska djelatnost, arhivska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost.

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Objava Poziva planira se tijekom IV. kvartala 2017. godine.

Planirano trajanje Poziva je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

 

Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431