certificiranje građevinskih radnika

Izrađen ‘Nacrt Pravilnika’ o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izradilo je ‘Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu’.

“Pravilnikom se propisuje sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.”

Između ostalog, pravilnik propisuje i:

  • uvjete i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost,
  • stručnu spremu i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe,
  • sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje,
  • Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost,
  • Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika i dr.