energetska ucinkovitost u turizmu

K-tim omogućava dobivanje subvencija za energetski certifikat i energetsku obnovu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još prije dvije i pol godine krenuo je s financiranjem energetskih pregleda, energetskih certifikata i projekata energetske obnove, a količina sredstava s kojom raspolažu još uvijek neprekidno raste. Od početnih 30 mil kuna 2013. godine, 170 mil 2014. pa do iznosa od 900 milijuna kuna ove godine. Sven Müller, direktor FZOEU najavio je još veću količinu sredstava za sljedeću godinu, što bi značilo da se na vrijeme morate pripremiti ukoliko ih želite iskoristiti.

Kontaktirajte nas putem emaila info@k-tim.hr za više informacija o iskorištavanju bespovratnih sredstava za energetske certifikate ili energetsku obnovu vaše zgrade, proizvodnog pogona tvrtke ili kuće.

Energetska obnova u turističkom sektoru

U poslijednje vrijeme sve više se spominje i energetska obnova u turističkom sektoru. Ako uložite u energetsku obnovu hotela ili apartmana, to jest, učinite ih energetski učinkovitijim, potrošnja energije može se smanjiti za 40-50%, a samim time možete biti konkurentniji na tržištu i ponuditi nižu cijenu smještaja.

Trenutno je otvoren javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru, a hotelijeri su se mogli kandidirati i na natječaje za energetsko certificiranje, energetsku obnovau nestambenih zgrada, kupnju hibridnih i električnih automobila i na natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije. BITNO je napomenuti da će se svi navedeni programi moći koristiti i sljedeće godine, a na raspolaganju će biti i sredstva iz Fondova Europske unije.

Za sve informacije: info@k-tim.hr

AKTIVNI NATJEČAJI I POZIVI FZOEU: