Kontakt

K-tim d.o.o.

Sjedište: Janka Polić Kamova 101, 51000 Rijeka
Poslovnica: Delta 3, II. kat, 51000 Rijeka
Mobitel: 091 5079 642
Telefon: 051 858 497
E-mail: info@k-tim.hr

 

Podaci o tvrtki

OIB: 17510171452
PDV ID:
HR17510171452
Nadležni sud:
Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040343350.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Žiro račun (IBAN): HR6524020061100734197, Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka.
Uprava društva: Ivan Mužić, Nivijo Mužić.