energetska učinkovitost u turizmu

Odobreno 16 milijuna kuna za energetsku učinkovitost u turizmu

Na konferenciji o turizmu „5. turistička mreža: Kako poslovati bolje i biti konkurentniji u turizmu“, održane 2. ožujka u Splitu, rečeno je da će do 2020. godine za mjere energetske učinkovitosti turističkom sektoru   biti na raspolaganju 40 milijuna eura.

 

U 2015. godini za turistički sektor Fond je je odobrio 16 milijuna kuna za 70 projekata ukupne investicije 41 milijun kuna.  „Korisnici su mogli ostvariti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava u obliku donacije, subvencije ili zajma, ovisno o statusu prijavitelja i lokaciji. Ovdje se nije radilo samo o sufinanciranju potreba hotela, već i kampova, pansiona te drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata koji su namijenjeni smještaju. Turističkom sektoru će također do 2020. godine za mjere energetske učinkovitosti biti na raspolaganju 40 milijuna eura, iako nam još nisu poznati svi uvjeti.“ – istaknuo je Mario Klobučar voditelj službe u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na konferenciji o turizmu „5. turistička mreža: Kako poslovati bolje i biti konkurentniji u turizmu“, održane u Splitu.

 

Konferencija o turizmu održana je u sklopu 21. međunarodnog sajma GAST, koji se održavao u Splitu od 2. do 5. ožujka, u organizaciji tvrtke Sajam Split. Na sajmu je ove godine izlagalo 510 izlagača iz šest zemalja svijeta, a tijekom četiri dana udio poslovnih posjetitelja iznosio je visokih 72 posto. U očekivanju godišnjeg plana novih javnih poziva i natječaja za 2016. godinu na konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse iz turističkog sektora koji su sufinancirani sredstvima Fonda.