Energetska ucinkovitost u europi

Održana konferencija “Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi”

1. lipnja u Bruxellesu je održana konferencija o energetskom siromaštvu u Jugoistočnoj Europi sa ciljem skretanja pozornosti zastupnicima Europskoga parlamenta, stručnoj zajednici i zainteresiranoj javnosti EU na težinu energetskog siromaštva u našoj regiji. Konferenciju su zajednički organizirali partneri u okviru projekta REACH (Reduce Energy use And Change Habits – Smanji potrošnju energije i promijeni navike) i zastupnik Davor Škrlec (Zeleni, HR).

Procjene govore da je preko 30% kućanstava Jugoistočne Europe energetski siromašno, odnosno imaju poteškoće zadovoljiti osnovne potrebe za energijom čime dolazi do potrebe za izradom konkretnih mjera na nacionalnoj razini koje bi se bavile rješavanjem problema navedene tematike.

 

Poboljšanje energetske učinkovitosti u JI Europi

S obzirom na tehnologiju koja je danas dostupna, treba omogućiti energiju svima kojima je potrebno uz odgovarajuću edukaciju kako bi se izravno utjecalo na smanjenje energetskog siromaštva.

Jedan od prvih i ključnih koraka je sveobuhvatna energetska obnova stambenih zgrada i poboljšanje energetske učinkovitosti.

Zaključak ove konferencije je kako je suradnja svih dionika ključna za učinkovito djelovanje na smanjenje problema energetskog siromaštva.